Naším poslaním je využiť bohaté vedomosti a skúsenosti a pomôcť našim firemným zákazníkom ale aj jednotlivcom s finančnými problémami.

Ste zadĺžení až po uši? Valia sa na vás z každej strany nezaplatené účty? Máte pocit, že vaša situácia je beznádejná? Pomôžeme, oddlžime!

Nedá sa Vám spať, prerastajú Vám dlhy cez hlavu, máte plné zuby exekútorov a vymáhačov dlhov? Zabezpečíme Vám pokojný spánok

Máte zadlženú spoločnosť a neviete ako ďalej? Pomôžeme, oddlžime!

Ste znechutení z podnikania a neplánujete v tom pokračovať? Pomôžme, zlikvidujeme!

Služby ktoré poskytujeme

 • Analýzy finančného stavu klienta
 • Spracovanie záväzkov a pohľadáviek klienta
 • Posúdenie možností oddlženia
 • Vypracovanie návrhu riešenia
 • Podrobné zhotovenie podkladov na oslovenie veriteľov
 • Vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie oddlženia, bez asistencie
 • Komunikácia so správcom po osobnej dohode
 • Zakladanie s.r.o.
 • Zmena v s.r.o
 • Prevzatie zadĺžených s.r.o.
 • Zlúčenie s.r.o.
 • Odkúpenie spoločnosti
 • ...